راه های انتقال و کنترل کرونا ویروس ۲۰۱۹ در فرایند های دندانپزشکی

یک ویروس کرونای جدید که منشا آن بازار غذا های دریایی شهر ووهان در استان هوبئی چین تعیین شده، سبب ایجاد یک عفونت ریوی شدید و حتی کشنده می شود. این ویروس به سرعت به دیگر استان های چین و دیگر کشور های دنیا نیز انتشار یافته است. با اینکه ویروس جدید کرونا با ویروس سارس تفاوت دارد اما دارای میزبانی مشترک به نام گیرنده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین ۲ انسانی (ACE2) هستند.

به دلیل اینکه محتوای ژنتیکی این ویروس با ویروس کرونای خفاشی (BatCov RaTG13) 96.2 درصد شباهت دارد، میزبان طبیعی آن می تواند گروهی از خفاشان به نام نعل بینیان باشد. روش های انتقال فرد به فرد این ویروس شامل موارد زیر می شوند:

 • انتقال مستقیم همچون سرفه، عطسه و تنفس قطرات ریز
 • انتقال تماسی همچون تماس با غشا های موکوسی چشم، بینی و دهان

ویروس کرونای جدید همچنین می تواند از راه بزاق و یا به صورت مدفوعی دهانی از فردی به فرد دیگر منتقل شود. افراد شرکت کننده در فرایند های دندانپزشکی به دلیل تماس رو در رو و قرار گیری در معرض مواردی همچون ابزار های تیز، بزاق، خون و دیگر مایعات بدن در معرض خطر بسیار بالایی قرار دارند. متخصصان دندانپزشکی در پیشگیری از انتقال این ویروس نقش بزرگی ایفا می کنند. در این مقاله راهبرد هایی جهت کنترل عفونت در حین فرایند های دندانپزشکی بیان می شود تا راه های انتقال فرد به فرد ویروس در بیمارستان ها و کلینیک های دندانپزشکی مسدود شوند.

خصوصیات ویروس جدید کرونا (۲۰۱۹)

کرونا ویروس ها به خانواده کرونا ویریده و راسته نیدو ویرال ها تعلق دارند. ژنوم این ویروس ها به صورت یک RNA سو مثبت، تک رشته ای و طولانی است. در حال حاضر ۴ نوع ویروس کرونا وجود دارند که آلفا، بتا، گاما و دلتا کرونا ویروس نام دارند. اغلب ویروس های کرونا می توانند سبب بروز بیماری های عفونی در انسان و مهره داران شوند. در حالی که انواع آلفا و بتای این ویروس اغلب دستگاه تنفسی، گوارشی و عصبی مرکزی انسان ها و پستانداران را مبتلا می کنند، انواع گاما و دلتا بیشتر پرندگان را تحت تاثیر قرار می دهند. معمولا چندین ویروس از خانواده کرونا ویروس سبب ایجاد بیماری تنفسی خفیف در انسان ها می شوند. شباهت توالی نوکلئوتیدی بین ویروس کرونای جدید با سارس و مرس به ترتیب ۷۹ و ۵۰ درصد می باشد. ویروس کرونای جدید می تواند عفونتی کشنده ایجاد کرده و با سرعتی بیشتر از دو مورد ذکر شده انتشار یابد.

پیشگیری از کرونا در مطب دندانپزشکی

روش های احتمالی انتقال ویروس کرونای جدید

روش های رایج انتقال ویروس کرونای جدید شامل انتقال مستقیم (سرفه، عطسه و تنفس قطرات ریز) و انتقال تماسی (تماس با غشا های موکوسی چشم، بینی و دهان) می شوند. با اینکه تظاهرات بالینی رایج در عفونت ویروس کرونای جدید شامل علائم چشمی نمی شوند اما بررسی نمونه های ملتحمه چشم افراد مبتلا به این ویروس نشان داد که روش انتقال این ویروس کرونا تنها مجرای تنفسی نبوده و تماس چشمی نیز می تواند راهی موثر برای ورود ویروس به بدن باشد. 

مطالعات نشان داده اند که ویروس های تنفسی می توانند از طریق تماس مستقیم، غیر مستقیم و تنفس ذرات آلوده ریز و درشت منتقل شوند. ویروس کرونای جدید علاوه بر این موارد می تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق بزاق دهان نیز انتقال یابد. گزارشی از یک مورد مبتلا به ویروس کرونای جدید در آلمان بیان دارد که انتقال ویروس می تواند از طریق تماس با بیماران بدون علامت نیز اتفاق افتد. مطالعات بیان دارند که این ویروس می تواند از طریق آئروسول های ایجاد شده در فرایند های پزشکی نیز انتقال یابد.
شایان ذکر است که RNA این ویروس کرونا در تست نمونه مدفوع روز هفتم ابتلای یک بیمار نیز یافت شده است. با این حال، راه های انتقال مدفوعی دهانی و از طریق آئروسول نیاز به مطالعه و تایید بیشتری دارند.

راه های احتمالی انتقال ویروس کرونا در کلینیک های دندانپزشکی

از آنجایی که ویروس کرونای جدید می تواند از طریق قطرات ریز تنفسی با تماس فرد به فرد منتقل شود، شواهد در حال توسعه بیان دارند که این ویروس می تواند از طریق تماس و وسایل آلوده نیز انتقال یابد. علاوه بر آن، دوره نهفتگی بدون علامت در افراد مبتلا به این ویروس از ۱ تا ۱۴ روز و ابتلای افراد پس از گذشت ۲۴ روز گزارش می شد. همچنین، امکان انتشار ویروس توسط افراد بدون علامت نیز تایید شد.

محققان با روش کشت ویروسی، ویروس های زنده ای در بزاق افراد مبتلا یافته اند. علاوه بر آن، این مطلب تایید شده که این ویروس کرونا به همان روش ویروس سارس یعنی اتصال به گیرنده سلولی آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین ۲ (ACE2) وارد سلول می شود.

ویروس کرونای جدید می تواند به طور موثری از این گیرنده برای هجوم بردن به سلول ها استفاده کرده و بدین روش انتقال انسان به انسان را نیز تقویت کند.
محققان دریافتند که سلول های دارای گیرنده ACE2 به صورت فراوان در میان سلول های مجرای تنفسی و همچنین سلول های سازگار با مجرای غده بزاقی دهان وجود دارند. با اینکه هیچ تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته است اما به نظر می رسد که ویروس کرونای جدید همچون ویروس سارس در درجه اول، سلول های اپیتلیال دارای گیرنده ACE2 در مجاری غدد بزاقی را آلوده می کند. امکان دارد، بیماران و متخصصان دندانپزشکی در معرض میکرو ارگانیسم های مهاجم همچون ویروس ها و باکتری های آلوده کننده حفره دهان و مجرای تنفسی قرار گیرند. محیط دندانپزشکی به دلیل ویژگی فرایند های خود همواره حاوی خطر انتقال ویروس کرونای جدید می باشد. از جمله این ویژگی ها می توان به تماس رو در رو با بیمار، قرار گیری مکرر در معرض بزاق، خون و دیگر مایعات بدن و همچنین کار با ابزار های تیز اشاره کرد. میکرو ارگانیسم های مهاجم می توانند از طریق روش های زیر در محیط دندانپزشکی منتقل شوند:

 • تنفس ذرات ریزی که حاوی میکرو ارگانیسم ها بوده و می توانند برای مدت های طولانی در هوا معلق بمانند
 • تماس مستقیم با خون، مایعات دهانی یا دیگر موارد بیمار
 • تماس مخاط چشم، بینی یا دهان با قطرات و آئروسول هایی که حاوی میکرو ارگانیسم هستند: افراد بیمار ذرات حاوی میکرو ارگانیسم را با سرفه کردن یا حرف زدن بدون داشتن ماسک منتقل می کنند.
 • تماس غیر مستقیم با ابزار ها و یا سطوح آلوده در محیط

عفونت ها همچون ویروس کرونا، مخصوصا در هنگام طغیان یک بیماری می توانند با وجود یک فرد بیمار در بیمارستان ها و کلینیک های دندانپزشکی از طریق این روش ها به افراد دیگر منتقل شوند.

نحوه انتقال ویروس کرونا در مطب درندانپزشکی

انتشار هوایی ویروس

انتشار هوایی ویروس سارس در بسیاری از مطالعات به خوبی گزارش شده است. سارس یک سندرم تنفسی حاد و شدید است که یکی از اعضای خانواده ویروس های کرونا در آن نقش دارد. تحقیقات دندانپزشکی نشان می دهند که بسیاری از فرایند های دندانپزشکی آئروسول ها و قطرات ریزی تولید می کنند که آلوده به ویروس هستند.

انتقال ویروس کرونا از طریق قطرات ریز و آئروسول ها مهم ترین نگرانی در بیمارستان ها و کلینیک های دندانپزشکی است زیرا اجتناب از تولید مقادیر زیاد آئروسول و قطرات آلوده به بزاق و حتی خون بیماران طی فرایند های دندانپزشکی ممکن نیست.

علاوه بر سرفه یا تنفس بیمار آلوده، وسایل دندانپزشکی نیز همچون ابزار های دستی و پر سرعت نیز می توانند در انتقال بیماری نقش داشته باشد. این ابزار ها جهت چرخاندن سریع توربین خود و کار کردن با آب در حال جریان از گاز هایی پر سرعت استفاده می کند. هنگامی که ابزار های دندانپزشکی در حفره دهانی بیمار به کار گرفته می شوند، مقادیر زیادی از آئروسول و قطرات آلوده به بزاق یا حتی خون بیماران تولید می شود. این ذرات به اندازه کافی کوچک هستند تا قبل از نشستن بر سطوح محیطی یا وارد شدن در مجرای تنفسی افراد مدتی طولانی را در هوا معلق باشند. به همین دلیل، ویروس جدید کرونا این توانایی را دارد تا از طریق قطرات ریز و آئروسول های بیماران آلوده در بیمارستان ها و کلینیک های دندانپزشکی انتشار یابد.

انتشار تماسی

تماس متداول مستقیم یا غیر مستقیم متخصصان دندانپزشکی با ترشحات بیمار، وسایل او و سطوح محیطی یا ابزار های دندانپزشکی آلوده می تواند راهی احتمالی برای انتشار ویروس ها باشد. علاوه بر آن، احتمال تماس مخاط دهان، بینی یا چشم متخصصان دندانپزشکی یا بیماران با قطرات و آئروسول های حاوی میکرو ارگانیسم وجود دارد. این میکرو ارگانیسم ها از بیماران آلوده منشا گرفته و با سرفه یا صحبت کردن بدون داشتن یک ماسک به محیط پخش می شوند. 

جهت پیشگیری از انتشار ویروس جدید کرونا در حین این روش های تماسی به استراتژی های موثری در زمینه کنترل عفونت نیاز است.

انتشار از طریق سطوح آلوده

ویروس های کرونای انسانی همچون سارس، کرونای سندرم تنفسی خاورمیانه (مرس، MERS) یا کرونای آندمیک انسانی (HCoV) می توانند بر روی سطوحی همچون فلز، شیشه یا پلاستیک تا چندین روز دوام داشته باشند. به همین دلیل، سطوح آلوده ای که به طور متداول با محیط بهداشتی در تماس هستند می توانند یک منبع احتمالی برای انتقال ویروس کرونا باشند. فرایند هایی که در آن ها قطرات ریز یا آئروسول هایی از بیماران آلوده تولید می شود، می توانند به آلوده شدن تمامی سطوح مطب دندانپزشکی منجر شوند.
علاوه بر آن، تحقیقات نشان داده اند که کرونای آندمیک انسانی در دمای اتاق از ۲ ساعت تا ۹ روز آلوده کننده باقی مانده و در رطوبت نسبی ۵۰ درصد نسبت به ۳۰ درصد دوام بیشتری دارد. به همین دلیل، تمیز و خشک نگه داشتن محیط مطب دندانپزشکی به کاهش دوام ویروس کرونای جدید کمک می کند.

کنترل عفونت کووید ۱۹ در فرایند های دندانپزشکی

متخصصان دندانپزشکی باید جهت پیشگیری از انتشار ویروس کرونای جدید، با نحوه انتشار این ویروس، چگونگی شناسایی افراد مبتلا و راهبرد های مراقبتی بیشتر جهت به کار گیری در فرایند های دندانپزشکی آشنا باشند. در این مطلب، راهبرد هایی جهت کنترل عفونت به متخصصان دندانپزشکی توصیه شده است. در این توصیه ها مهم ترین راه انتشار این ویروس کرونا انتشار از طریق قطرات ریز و آئروسول ها در نظر گرفته شده است.

ارزیابی بیمار

قبل از هر کار دندانپزشکان باید بتوانند موارد مشکوک مبتلا به کرونا ویروس جدید را شناسایی کنند. تا تاریخ انتشار این مقاله، کمیته بهداشت جمهوری خلق چین پنجمین ویرایش دستور العمل های تشخیص و درمان عفونت ریوی ناشی از ویروس کرونای جدید را منتشر کرده است. به طور کلی، بیماران مبتلا به کرونایی که در فاز تب حاد قرار دارند نباید توسط کلینیک های دندانپزشکی پذیرفته شوند. در صورت پذیرش این بیمار، دندانپزشک باید بتواند بیمار مشکوک به کرونا ویروس جدید را شناسایی کرده، از درمان او در کلینیک دندانپزشکی اجتناب کرده، بیمار را بلافاصله قرنطینه کرده و هر چه سریع تر به سازمان کنترل عفونت گزارش دهد.

در ابتدا باید دمای بدن بیمار اندازه گیری شود. برای انجام این غربالگری استفاده از تب سنج های بدون تماس و مخصوص ناحیه پیشانی به شدت توصیه می شود. قبل از نشاندن بیمار بر صندلی دندانپزشکی، باید پرسشنامه ای به بیمار داده شده تا از نظر احتمال ابتلا به ویروس کرونا غربالگری شود. سوالات پرسشنامه باید شامل موارد زیر باشند:

۱- آیا الان تب دارید؟ آیا در ۱۴ روز گذشته تب داشته اید؟

۲- آیا در ۱۴ روز گذشته بروز علائم تنفسی همچون سرفه یا سختی تنفس را تجربه کرده اید؟

۳- آیا در ۱۴ روز گذشته به ووهان چین، نواحی اطراف آن یا نزدیکی مناطق مبتلا به ویروس کرونا سفر داشته اید؟

۴- آیا در ۱۴ روز گذشته با بیماری که ابتلای او به کرونا تایید شده تماس داشته اید؟

۵- آیا در ۱۴ روز گذشته با حداقل دو نفر تماس داشته اید که سابقه ابتلا به تب یا مشکلات تنفسی را داشته اند؟

۶- آیا به تازگی در هر گونه گردهمایی، ملاقات یا تماس نزدیک با تعداد زیادی از افراد غریبه شرکت کرده اید؟

در صورتی که بیمار به هر کدام از این سوالات پاسخ بلی داده اما دمای بدن او پایین تر از ۳۷.۳ باشد دندانپزشک می تواند درمان را تا ۱۴ روز پس از تاریخ شرکت فرد در رویداد به تاخیر بیندازد.

باید به بیمار در زمینه خود قرنطینگی در خانه آموزش داده شده و توصیه شود که ابتلا به تب یا علائم شبیه به سرماخوردگی را به مرکز بهداشت نزدیک خود اطلاع دهد.

در صورتی که بیمار به هر کدام از این سوالات پاسخ بلی داده و دمای بدن او حداقل ۳۷.۳ باشد، باید فورا قرنطینه شده و دندانپزشک سازمان کنترل عفونت، بیمارستان یا مرکز بهداشت محلی را از این موضوع با خبر کند.

در صورتی که بیمار به تمامی این سوالات پاسخ خیر داده و دمای بدن او پایین تر از ۳۷.۳ باشد، دندانپزشک می تواند با رعایت راهبرد های محافظتی ویژه و جایگزینی فرایند های تولید کننده ترشح یا آئروسول نسبت به درمان بیمار اقدام کند.

در صورتی که بیمار به تمامی این سوالات پاسخ خیر داده اما دمای بدن او حداقل ۳۷.۳ باشد، باید جهت دریافت مراقبت های پزشکی بیشتر به کلینیک تب یا کلینیک های مخصوص مبتلایان به ویروس جدید کرونا ارجاع داده شود.

بهداشت دست ها

گزارش شدن روش انتقال مدفوعی دهانی این ویروس بر اهمیت بهداشت دست در فرایند های دندانپزشکی افزود. با اینکه بهداشت مناسب دست ها پیش شرط انجام هر گونه فرایند دندانپزشکی است اما میزان شستن دست ها نسبتا پایین بوده و همین سبب می شود تا کنترل عفونت در دوره طغیان انتشار ویروس کرونای جدید دشوار باشد.
رعایت بهداشت دست ها از مهم ترین مواردی است که می توان به آن پرداخت. قانون ((دو بار قبل و سه بار بعد)) توسط سازمان کنترل عفونت در زمینه بهداشت دست بیان شده تا افراد بیشتر به شستن دست های خود اهمیت دهند. متخصصان دهانی به طور ویژه باید در موارد زیر دست های خود را بشویند:

 • قبل از معاینه بیمار
 • قبل از انجام فرایند های دندانپزشکی
 • بعد از لمس بیمار
 • بعد از لمس نواحی اطراف و وسایل بدون استفاده از محلول ضد عفونی کننده
 • بعد از لمس مخاط دهان، زخم یا پوست آسیب دیده، خون، مایعات بدن، ترشحات و مدفوع
 • همچنین متخصصان دندانپزشکی باید احتیاط بیشتری به خرج دهند تا از لمس چشم ها، دهان یا بینی خود اجتناب کنند.

ضد عفونی کردن دست ها به صورت مداوم - پیشگیری از کرونا در دندانپزشکی

راهبرد های محافظت شخصی برای متخصصان دندانپزشکی

در حال حاضر هیچ دستور العمل خاصی برای محافظت متخصصان دندانپزشکی از ویروس جدید کرونا در بیمارستان ها و کلینیک های دندانپزشکی وجود ندارد.

با اینکه تا زمان انتشار این مطلب، ابتلای هیچ متخصصی در زمینه دندانپزشکی به ویروس کرونای جدید گزارش نشده است اما تجربه قبلی در ارتباط با ویروس سارس نشان داد که تعداد زیادی از متخصصان پزشکی در محیط بیمارستان به این بیماری مبتلا شدند. 

از آنجایی که قطرات ریز معلق حاوی عفونت به عنوان روش اصلی انتشار مخصوصا در بیمارستان ها و کلینیک های دندانپزشکی در نظر گرفته می شود، استفاده از تجهیزات محافظتی همچون عینک مخصوص، ماسک، دستکش، کلاه، محافظ صورت و لباس محافظتی برای تمامی افرادی که در محیط بیمارستان یا کلینیک کار می کنند توصیه می شود.

بر اساس احتمال انتشار ویروس کرونای جدید، برای شرایط خاص سه سطح راهبرد محافظتی به متخصصان دندانپزشکی توصیه می شود:

۱- محافظت سطح اول (محافظت استاندارد برای تمامی کارکنان محیط بالینی): پوشیدن کلاه یک بار مصرف، ماسک جراحی یک بار مصرف، لباس کار (روپوش سفید)، استفاده از عینک های محافظتی، محافظ صورت، دستکش های یک بار مصرف لاتکس یا نیتریل توصیه می شود.

۲- محافظت سطح دوم (محافظت پیشرفته برای متخصصان دندانپزشکی): پوشیدن کلاه یک بار مصرف، ماسک جراحی یک بار مصرف، استفاده از عینک های محافظتی، محافظ صورت، لباس کار (روپوش سفید) به همراه لباس های ایزوله یا گان جراحی و دستکش های یک بار مصرف لاتکس توصیه می شود.

۳- محافظت سطح سوم (محافظت تقویت شده در زمان تماس با بیمار مشکوک یا مبتلا به ویروس کرونای جدید): با اینکه انتظار نمی رود بیمار مبتلا به این ویروس در کلینیک دندانپزشکی از نظر دندانپزشکی درمان شود اما در صورت بروز شرایطی اضطراری که امکان اجتناب از تماس مستقیم وجود ندارد پوشیدن یک پوشش خارجی با محافظت ویژه الزامی است.

در صورت نبود پوشش خارجی محافظ می توان از یک روپوش سفید با یک لایه اضافی محافظ و یک بار مصرف بر روی آن استفاده کرد. علاوه بر این، کلاه یک بار مصرف، ماسک جراحی یک بار مصرف، عینک های محافظتی، محافظ صورت، لباس کار (روپوش سفید) به همراه لباس ایزوله یا گان جراحی، دستکش یک بار مصرف لاتکس و پوشش غیر قابل نفوذ کفش باید پوشیده شوند.

دهان شویه قبل از فرایند های دندانپزشکی

معمولا باور بر این است که یک دهان شویه ضد میکروبی قبل از انجام فرایند دندانپزشکی می تواند تعداد میکروب های حفره دهان را کاهش دهد. با این حال، طبق پنجمین ویرایش دستور العمل های تشخیص و درمان عفونت ریوی ناشی از ویروس کرونای جدید در چین امکان دارد کلر هگزیدین که معمولا برای دهان شویه استفاده می شود در کشتن این ویروس موثر نباشد. از آنجایی که ویروس کرونای جدید به اکسیداسیون حساس است دهان شویه های حاوی مواد اکسید کننده همچون هیدروژن پروکسید ۱ درصد یا پوویدون ۰.۲ درصد با هدف کاهش کاهش میکروب های دهانی بیمار از جمله ویروس کرونا توصیه می شوند. در مواردی که امکان استفاده از رابردم (لاستیک محافظ دهان و دندان) وجود ندارد استفاده از دهان شویه قبل از فرایند بسیار مفید خواهد بود.

ایزوله کردن با رابردم

به کار گیری رابردم مخصوصا در فرایند هایی که از دستگاه های فراصوت و ابزار های دستی پر سرعت استفاده می شود می تواند تولید ذرات و آئروسول های آلوده به خون و بزاق را به طرز چشم گیری کاهش دهد. در مطالعات بیان شده که به کار گیری رابردم می تواند تولید ذرات ریز و معلق را در شعاع نیم متری محل عمل تا میزان ۷۰ درصد کاهش دهد. هنگامی که از رابردم استفاده می شود، برای جذب ذرات و آئروسول ها باید علاوه بر مکش معمولی از مکش با قدرت بالا نیز استفاده شود. در این مورد، استفاده از تکنیک جراحی چهار دست (four-hand operation) نیز مورد نیاز است. اگر ایزوله کردن با رابردم در برخی موارد امکان پذیر نباشد استفاده از ابزار های دستی همچون Carisolv و جرم گیر دستی برای جرم گیری پریودونتال و برداشتن پوسیدگی ها توصیه می شود. با انجام این کار تولید آئروسول تا بیشترین حد ممکن کاهش می یابد.

ایزوله دندان با پوشش لاستیکی - پیشگیری از کرونا در دندانپزشکی

ابزار دستی ضد رتراکسیون (بازگشت مواد)

ابزار های دستی و پر سرعتی که فاقد دریچه های ضد رتراکسیون هستند ممکن است در حین فرایند های دندانپزشکی مایعات و خرده های دندانی را به داخل کشیده و بیرون دهد. مهم تر از آن اینکه میکروب ها از جمله باکتری و ویروس می توانند هوا و لوله های آب یونیت دندانپزشکی را آلوده تر کرده و سبب انتقال عفونت های بیماران به یکدیگر شوند. مطالعه ما نشان داده که ابزار های دستی پر سرعت و ضد رتراکسیون در مقایسه با انواع فاقد عملکرد ضد رتراکسیون می توانند به طور چشم گیری بازگشت جریان باکتری های دهان و ویروس هپاتیت B را به لوله های ابزار دستی و یونیت دندانپزشکی کاهش دهند. به همین دلیل، استفاده از ابزار های دستی دندانپزشکی که فاقد عملکرد ضد رتراکسیون هستند باید در طول دوره طغیان ویروس کرونای جدید ممنوع شود. استفاده از ابزار های دستی دارای دریچه های مخصوص ضد رتراکسیون یا دیگر طراحی های ضد بازگشت مایعات و ذرات، به عنوان راهبردی جهت پیشگیری از انتقال عفونت های بیماران به یکدیگر توصیه می شود.

ضد عفونی کردن محیط بالینی برای پیشگیری از انتقال کرونا

موسسه های پزشکی باید راهبرد هایی موثر و قاطع جهت ضد عفونی کردن محیط بالینی و فضای عمومی در پیش گیرند. محیط بالینی باید بر اساس پروتکل مدیریت پاکسازی سطوح و ضد عفونی محیط های پزشکی نوشته سازمان بهداشت چین، پاکسازی و ضد عفونی شوند. فضا ها و وسایل عمومی از جمله دستگیره در ها، صندلی ها و میز ها باید به طور مرتب پاکسازی و ضد عفونی شوند. آسانسور ها نیز باید به طور منظم ضد عفونی شوند. افرادی که از آسانسور استفاده می کنند باید ماسک های خود را به طور صحیح پوشیده و از تماس مستقیم با هر گونه دکمه یا اشیای دیگر اجتناب کنند.

مدیریت پسماند های پزشکی

پسماند های پزشکی از جمله تجهیزات یک بار مصرفی که استفاده شده اند، باید سر وقت به انبار موقت پسماند ها انتقال داده شوند. ابزار ها و مواردی که قابلیت استفاده مجدد دارند باید با مواد شیمیایی آماده شده و سپس پاکسازی، ضد عفونی (استریل) و به طرز صحیح طبق پروتکل یاد شده انبار شوند. 

پسماند های پزشکی و غیر پزشکی که در حین درمان بیماران مشکوک یا مبتلا به ویروس کرونای جدید تولید شده اند باید به عنوان پسماند پزشکی عفونی به شمار روند.
برای بسته بندی این پسماند ها باید از پلاستیک های دولایه و زرد رنگ استفاده شده و در هنگام بستن از گره سر دست (over hand or gooseneck) استفاده شود.
سطح پلاستیک ها باید نشان دار شده و بر طبق قوانین مدیریت پسماند های پزشکی دور انداخته شوند.

دکتر سمانه شیرانی متخصص آسیب های دهان و دندان در تهران

این نوشته رو دوست داشتید؟

[wp_ulike]
به اشتراک گذاری بر روی facebook
اشتراک گذاری در فیسبوک
به اشتراک گذاری بر روی twitter
اشتراک گذاری در توییتر
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
اشتراک گذاری در لینکدین
به اشتراک گذاری بر روی telegram
اشتراک گذاری در تلگرام

طرح پرسش از دکتر

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 5روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر سارا یکشنبه ۲۳ آذر ۹۹( 7 ماه پیش) تعداد بازدید: 84 مشاهده پرسش
  من برای شکستگی دندان مجبورم به دندانپزشکی برم، هیچ علامت و سابقه ای از کرونا ندارم، ایا قرنطینه بعد از درمان دندانپزشکی لازم هست؟ ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر سمانه شیرانی یکشنبه ۲۳ آذر ۹۹( 7 ماه پیش)
   خیر ولی اگر به دندانپزشکی که رفته اید اعتماد ۱۰۰ درصد ندارید اصول قرنطینه را رعایت کنید
درحال دریافت اطلاعات
زنبیل خرید
پرسش از دکتر