لکه سفسد رو زبان - پرسش ۷۶۰

  • تصویر کاربر امیر چهارشنبه ۲۸ خرداد ۹۹( ۱ سال پیش) تعداد بازدید: ۱۱۴ بیماری های لثه
    سلام دو تا لکه سفید رو زبونم افتاده خوردن رو برام سخت کرده چیزی راحت نمیرم چیکار کنمرراحت خکب شم
    1. تصویر کاربر دکتر سمانه شیرانی چهارشنبه ۲۸ خرداد ۹۹( ۱ سال پیش)

      عکس زبانتان را به موبایل مطب ۰۹۰۳۹۰۰۲۸۰۵ وات ساپ کنید و یک ویس مبنی بر تاریخچه ایجاد آن نیز ارسال کنید خدمتتون مشاوره میکنم

زنبیل خرید