ورم سقف دهان - پرسش ۳۰۲

 • تصویر کاربر هستی چهارشنبه ۲۰ فروردین ۹۹( ۱ سال پیش) تعداد بازدید: ۱۲۱ دندانپزشکی کودکان
  بر اثر نصب نگهدارنده دندان بعد از ۲ماه اطراف نگهدارنده ورم کرده و با درد توام هست دارویی ممکن هست برای این تاول یا ورم تجویز کرد
  1. تصویر کاربر دکتر سمانه شیرانی چهارشنبه ۲۰ فروردین ۹۹( ۱ سال پیش)

   سلام متاسفانه لثه بچه به اکریل این فضانگهدار حساسیت نشان داده و باید از فضانگهدار دیگری استفاده شود

   به دندانپزشک شان مراحعه کنید که فضانگهدار دیگه ای را در نظر بگیرند

زنبیل خرید