آیا پزشک کار پزشک دیگری را درست می‌کند ؟ - پرسش ۱۰۹۷

  • تصویر کاربر فاطمه چهارشنبه ۲۹ مرداد ۹۹( ۱ سال پیش) تعداد بازدید: ۸۴ پوسیدگی دندان
    من چند سال گذشته دندانم را روکش کردم متاسفانه به تازگی حس می‌کنم درد می‌کند و با نگاه کردن می‌توان متوجه شد که دندان دارد خراب می‌شود . آیا اگر مراجعه کنم درست می‌شود چون کار پزشک دیگری است باید به خود ایشان مراجعه کنم؟ درصورتی که نمیخواهم دیگر به ایشان مراجعه کنم؟
    1. تصویر کاربر دکتر سمانه شیرانی چهارشنبه ۲۹ مرداد ۹۹( ۱ سال پیش)

      حضوری تشریف بیاورید بررسی کنم

زنبیل خرید