دو دندان جلو دخترم که یک سال و ده ماهشه از وسط دو ندون دچار پوسیدگی شده تازه متوجه شدم باید چکار کنم آیا میشه پر کرد؟ برای اینکه بیشتر نشه چکار کنم - پرسش ۱۱۲۴

زنبیل خرید