ورم صورت - پرسش ۱۰۳۹

  • تصویر کاربر shabnam دوشنبه ۲۷ مرداد ۹۹( ۱۱ ماه پیش) تعداد بازدید: ۱۱۷ روکش دندان
    سلام‌خانوم دگتر...من ۱۵ روز پیش دندونم رو عصب گشی کردم و دندون شماره چهارم شکستع بود و بابد روکش انجام میشد..دکتر دندون من رو عصب گشی کرده و کارهای روکش درحال‌انجامه که من دندونم خیلی ورم گرده..و دندونم هم پوسیده بود اما‌پوسیدگیش رو دگتر گفت خیلی مهم نیست به نظز شما‌من چیکار کنم؟
    1. تصویر کاربر دکتر سمانه شیرانی دوشنبه ۲۷ مرداد ۹۹( ۱۱ ماه پیش)

      عکس رادیولوژی از دندانتان ارسال کتید که اظهار نظر کنم

زنبیل خرید