سلام وقت بخیرمیخواستم مشکل لثه هام رو بدونم.درد نداره.فقط موقع مسواک زدم دچارخونریزی میشه.وملتهب شده - پرسش ۸۸۹

زنبیل خرید