کشیدن دندان عقل - پرسش ۱۰۴۰

 • تصویر کاربر حدیث دوشنبه ۲۷ مرداد ۹۹( ۱۱ ماه پیش) تعداد بازدید: ۸۶ دندان عقل
  من به دندان پزشک برای دندان عقل مراجعه کردم ، دندان عقل در سمت راست فک بالا به صورت کامل در آمده بود و در ردیف دندان ها قرار گرفته و مشکلی نداشت با این حال دندان عقل مرا کشیدند، آیا باید این کار انجام میشد یا نه؟
  1. تصویر کاربر دکتر سمانه شیرانی دوشنبه ۲۷ مرداد ۹۹( ۱۱ ماه پیش)

   اگر دندان عقل مقابل و سمت،دیگر فک نباشد

   و یا کج بلشد

   باید حتما کشیده شود

زنبیل خرید