کشیدن دندان عقل - پرسش ۱۰۴۰

 • تصویر کاربر حدیث دوشنبه ۲۷ مرداد ۹۹( ۱ سال پیش) تعداد بازدید: ۱۱۴ دندان عقل
  من به دندان پزشک برای دندان عقل مراجعه کردم ، دندان عقل در سمت راست فک بالا به صورت کامل در آمده بود و در ردیف دندان ها قرار گرفته و مشکلی نداشت با این حال دندان عقل مرا کشیدند، آیا باید این کار انجام میشد یا نه؟
  1. تصویر کاربر دکتر سمانه شیرانی دوشنبه ۲۷ مرداد ۹۹( ۱ سال پیش)

   اگر دندان عقل مقابل و سمت،دیگر فک نباشد

   و یا کج بلشد

   باید حتما کشیده شود

زنبیل خرید