کیست رو کام سخت سقف دهان - پرسش ۱۴۰۵

  • تصویر کاربر اترین پنجشنبه ۲۲ آبان ۹۹( ۱ سال پیش) تعداد بازدید: ۱۱۰ بیماری های لثه
    کیستی قده عدس حدود یه ساله رو ی سقف دهانم قسمت کام سخت هس تقریبا شبیه این عکس ک فرستادم
    1. تصویر کاربر دکتر سمانه شیرانی پنجشنبه ۲۲ آبان ۹۹( ۱ سال پیش)
      باید بررسی دقیق شود اگر دندان پرکرده و یا پوسیده وجودداشته باشد ممکن است ناشی از ان باشد و یا یک ضایعه پاتولوژیک جهت بررسی دقیق به موبایل ۰۹۰۳۹۰۰۲۸۰۵ تماس بگیرید که خدمتتون نوبت داده شود جهت ویزیت و ارزیابی دقیق
زنبیل خرید