مشاوره پزشکی

حالت ناهمواری و برجستگی کنار زبان - پرسش 87

 • تصویر کاربر Raha دوشنبه ۱۱ آذر ۹۸( 5 ماه پیش) پاتولوژی دهان
  کنار زبانم ی حالت برجستگی تو پرزهای چشایی اره و یسری دانه های ریز شبه واریس
  گاهی حس سوزش و گس بودن هم داره
  علت این قضیه چیه
  و اینکه من احساس میکنم زبونم بزرگه و تحت فشاره
  درصورت امکان اپاسخ رو ایمیل نکنید من ایمیلم مسدوده
  1. تصویر کاربر دکتر سمانه شیرانی دوشنبه ۱۱ آذر ۹۸( 5 ماه پیش)

   سلام چه مدت هست ابن ضایعات را دارید؟

زنبیل خرید