زخم داخل دهان - پرسش ۲۹۱

 • تصویر کاربر رامین دوشنبه ۱۸ فروردین ۹۹( ۱ سال پیش) تعداد بازدید: ۹۲ بیماری های لثه
  درود بر شما، عارضه من در لثه نیست قسمت داخل لپ سفید شده و حالت زخم دارد و پوستش کنده شده
  1. تصویر کاربر دکتر سمانه شیرانی دوشنبه ۱۸ فروردین ۹۹( ۱ سال پیش)

   به شماره موبایل مطب اسم و فامیل تون و تصاویر دهان را و شرح ضایعه را به صورت ویس ارسال کنید که نسخه را خدمتتان ارسال کنم
   موبایل مطب
   ۰۹۰۳۹۰۰۲۸۰۵

زنبیل خرید