زخم و آفت - پرسش ۸۱۱

  • تصویر کاربر سحراکبرزاده شنبه ۲۸ تیر ۹۹( ۱ سال پیش) تعداد بازدید: ۱۱۳ پاتولوژی دهان
    سلام خانم دکتر مدت بیشتر از یک ماه است که قسمت پایین و پشت لب و در انتهای زبانم آفت هایی میزنم که به محض خوب شدن یکی، آفت دردناک دیگری بروز میکند به طوریکه آفت های انتهای زبانم باعث درد در هنگام بلع غذا چیزی مثل گلو درد میشود. الان و در حال حاضر آفتی روی لب و زبانم ندارم ولی سقف دهانم همان کام زخم دردناکی زده آیا با توجه به اینکه مدت بیشتر از یک ماه میشود که درگیر هستم با این زخم و آفت دهانی، باید نگران این موضوع باشم و به پزشک مراجعه کنم یا بخاطر حساسیت غذایی است این امر و جای نگرانی نیست؟
    1. تصویر کاربر دکتر سمانه شیرانی شنبه ۲۸ تیر ۹۹( ۱ سال پیش)

      جهت ارزیابی دقیق تشریف بیاورید مطب

زنبیل خرید