چرک وابسه لثه - پرسش ۵۱۶

 • تصویر کاربر زهرااکرمی شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۹( ۱ سال پیش) تعداد بازدید: ۸۸ بیماری های لثه
  باسلام خدمت خانم دکترمن چندوقتیه که دچارابسه بزرگی دردهان شدم ودچاردردشدید شدم زیرلثه پایینی فک طرف چپ دندون اسیابی یکی مونده به اخر ازدردشدید به دندان پزشک مراجعه کردم فقط بهم قرص اموکسی سیلین دادومترونیدازول مسکن خوردم خوب شد ولی همین که داروهاتمام شددوباره شروع کرد به درد گرفت دوباره رفتم به دندانپزشگ د.باره عکس گرفت ودندانی که زیرش لثه ورم کرده بود روعصب کشی وبعدپرکرد وابسه راترکاندودوباره قرص اموکسی سیلیت ومترونیدازول روتجویزکرد ومن خوردم ولی هنوزم کههنوزه لثه متورم هس بااین که دکترگفت ابسه راپاره کردم گلوم هم دردگرفته واصلانمیتونم اب دهانم روفرببرم ودچاروزوز گوش شدم وتادوروز دچارتب ولرزشدید شدم حالاتبم خوب شده ولی هنوز ابسه کامل ازبین نرفته واصلانمیتونم غذابخورم درد میگیره وقتی غذامیخورم وگلوم وگوشم هم درد میکنه بایدچکارکنم تاهمه این علایم ازبین بره
  1. تصویر کاربر دکتر سمانه شیرانی شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۹( ۱ سال پیش)

   به موبایل مطب تماس بگیرید

   و عکس دهانتان را به همراه یک ویس از تاریخچه ضایعه به وات ساپ ۰۹۰۳۹۰۰۲۸۰۵ ارسال بفرمایید

زنبیل خرید