بوجود آمدن بر آمدگی کوچک سفید روی لثه کودک - پرسش ۳۹۹

  • تصویر کاربر فاطمه چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۹۹( ۱ سال پیش) تعداد بازدید: ۱۲۱ دندانپزشکی کودکان
    حدود هشت ماهه که یک چیزی شبیه لپه کوچک سفید رنگ در بچه ام که شش ساله و دختر هست ظاهر شده البته با قرقره آب نمک بهتر ودر برخی موارد خوب می شود ولی دوباره بروز می کند البته گاهی در جاهای دیگر لثه هم ظاهر می شود و گاهی البته یک بار خون هم افتاد. دندانهایش هم خیلی سالم نیست زیاد شکلات دوست دارد و می خورد. این دونه ها یا درد ندارد ویا خیلی کم درد دارد. یک دندان جلویش هم افتاده. خواهشمندم راهنمایی بفر مایید.
    1. تصویر کاربر دکتر سمانه شیرانی چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۹۹( ۱ سال پیش)

      عکس دهان کودکتان را به موبایل مطب ۰۹۰۳۹۰۰۲۸۰۵ وات ساپ کنید

زنبیل خرید