دردوعفونت فک ودندان بعدازکشیدن دندانها - پرسش ۱۶۵۴

  • تصویر کاربر هدایت پنجشنبه ۹ بهمن ۹۹( ۹ ماه پیش) تعداد بازدید: ۱۰۹ عفونت دندان
    چندروزاست که تمام دندانهارا درآورده ام اماهمچنان بامسکن دردآنهاراساکت میکنم.مخصوصا موقع خواب چون طرزخوابیدنم بسمت پایین است وحتمایکطرف صورتم باید به بالش یازمین بچسبدبیش ازحددرناحیه فک دردمیکشم.لطفاراهنمایی ام بفرمایید.جهت تسکین دردفک
    1. تصویر کاربر دکتر سمانه شیرانی پنجشنبه ۹ بهمن ۹۹( ۹ ماه پیش)
      دهان شویه کلرهگزیدین را هر ۸ ساعت استفاده کنید و بهداشت دهانی خوبی داشته باشید ، درد ناشی از عفونت محل کشیده شدن دندانهاست
زنبیل خرید