مشاوره پزشکی

ایمپلنت - پرسش ۱۲۵۳

  • تصویر کاربر نوشین شنبه ۵ مهر ۹۹( ۳ ماه پیش) تعداد بازدید: ۲۲ دندانپزشکی در بارداری
    د ر صورتی که مرحله اول کاشت ایمپلنت انجام بشه میشه برای بارداری اقدام کرد. مرحله بعد که روکش دندانی است و مکن جراحی کوچک احتیاجاگر باردار باشم مشکلی ندارد؟ باگر بودم میشه بعد بارداری برای روکش اقدام کنم مشکلی نداره؟
    1. تصویر کاربر دکتر سمانه شیرانی شنبه ۵ مهر ۹۹( ۳ ماه پیش)
      مشکلی ندارد
زنبیل خرید