مشاوره پزشکی

تشخیص؟ - پرسش ۶۶۹

 • تصویر کاربر پریسا جمعه ۳۰ خرداد ۹۹( ۱۰ ماه پیش) تعداد بازدید: ۳۲ درمان آفت و زخم دهان
  التهاب لثه سقف دهان(پشت دندان جلویی)
  همراه با درد و سوزش همنگام خوردن
  ب مدت یک هفته
  چ نوع درمانی رو پیشنهاد میکنید؟
  1. تصویر کاربر دکتر سمانه شیرانی جمعه ۳۰ خرداد ۹۹( ۱۰ ماه پیش)

   عکس ضایعه دهانی تان را به موبایل مطب به شماره ۰۹۰۳۹۰۰۲۸۰۵ ارسال کنید و یک ویس مبنی بر تاریخچه ضایعه، خدمتتان راهنمایی میکنم

زنبیل خرید