آیا با مسواک و نخ زدن دندان می شود پوسیدگی ایجاد شده را کنترل کرد؟ - پرسش ۶۶۸

  • تصویر کاربر علیرضا جمعه ۳۰ خرداد ۹۹( ۱ سال پیش) تعداد بازدید: ۸۰ پوسیدگی دندان
    بین دندان چهار و پنج دختر هفت ساله ام حفره ای است که باعث میشده با نخ دندان و مسواک خوب تخلیه نشود و همین امر باعث شده انتهای ساقه ی دندان پنج قدری تغییر رنگ داده ولی دردی ندارد. با خلال دندان و نخ همزمان میشود آنجا را تخلیه از غذاهای باقی مانده کرد و مسواک زد. آیا تا افتادن دندان شیری پنج از فک بالا میشود با مراقبت ویژه مثل نخ و خلال و مسواک زدن پوسیدگی را کنترل کرد تا کار به پر کردن نرسد؟ یا اینکه وقتی پوسیدگی ایجاد شود هرچند کوچک باشد خود بخود رشد کرده و گسترش پیدا میکند؟
    1. تصویر کاربر دکتر سمانه شیرانی جمعه ۳۰ خرداد ۹۹( ۱ سال پیش)

      جهت ارزیابی دقیق به یک دندانپزشک مراجعه کنید ، نیاز به ترمیم دندانهاست

زنبیل خرید