بایگانی

برای درمان آفت دهان به چه دکتری باید مراجعه کرد

درمان آفت و زخم های دهانی
دکتر سمانه شیرانی

کابوسی به نام آفت دهان

آفت دهان به زخم های دردناکی می گویند که در داخل دهان ایجاد می شوند. رنگ این نوع از زخم دهان معمولا قرمز یا زرد

ادامه نوشته »
درمان زخم های دهان
درمان آفت و زخم های دهانی
دکتر سمانه شیرانی

انواع زخم های دهان

غالبا زخم های دهانی توسط غشای کاذب سفید رنگی که از سطح زخم قابل برداشته شدن است پوشانده می شود. در این مبحث می خواهیم

ادامه نوشته »
زنبیل خرید