بایگانی

برای درمان آفت دهان به چه دکتری باید مراجعه کرد

درمان آفت و زخم های دهانی
دکتر سمانه شیرانی

کابوسی به نام آفت دهان

آفت دهان به زخم های دردناکی می گویند که در داخل دهان ایجاد می شوند. رنگ این نوع از زخم های دهان معمولا قرمز یا

ادامه نوشته »
درمان زخم های دهان
درمان آفت و زخم های دهانی
دکتر سمانه شیرانی

انواع زخم های دهان

غالبا زخم های محیط دهان توسط غشای کاذب سفید رنگی که از سطح زخم قابل برداشته شدن است پوشانده می شود. در این مبحث می

ادامه نوشته »
زنبیل خرید